WydarzeniaWolontariatGaleriaO nasKontaktDojazd
MENU SERWISU
Strona Główna
Zarząd
Zgłoszenie chorego
Jak pomóc ?
Informacja o RODO

Przekaż 1% podatku

Zostań wolontariuszem

KAMPANIE
Pola Nadziei
Hospicjum to też Życie
 
 
 
Walne Zebranie 2020
     Walne zebranie odbędzie się 22-06-2020 roku o godzinie 18.00 w Hospicjum Królowej Pokoju. Ze względu na warunki epidemiologiczne należy zachować warunki bezpieczeństwa. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 min po pierwszym terminie.
 
Porządek Walnego Zebrania Członków
1.    Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie Członków
2.    Podpisanie listy obecności przez Członków Stowarzyszenia
3.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4.    Przyjęcie porządku Zebrania
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.    Wybór Komisji Uchwał i wniosków
7.    Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
8.    Sprawozdanie z działalności Zarządy za 2019 rok
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
10.    Dyskusja nad sprawozdaniami
11.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego
12.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych
13.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
14.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi
15.    Dyskusja i wolne wnioski
16.    Zakończenie Zebrania

 
prezes Zarządu
Eugeniusz Sobota
 
Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest: Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 26c
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  4.  Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarii prawnej, dostawcom oprogramowania);
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6.  Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
więcej >>
XX - lecie (Uroczystości)
thumb_dsc04623.jpg
thumb_dsc04626.jpg
thumb_dsc04628.jpg
thumb_dsc04639.jpg
thumb_dsc04640.jpg
thumb_dsc04643.jpg
thumb_dsc04631_1.jpg
thumb_dsc04637_1.jpg
thumb_dsc04650.jpg
thumb_dsc04655.jpg
thumb_dsc04649_1.jpg
thumb_dsc04660.jpg
więcej >>
Uroczystość XX-lecia Hospicjum
XX-lecie Hospicjum Królowej Pokoju    W ostatnią sobotę (7.10) odbyły się główne uroczystości związane z jubileuszem XX-lecia działalności tarnogórskiego Hospicjum. W tym dniu odbyła się Msza Św. (14:30), którą koncelebrował ks. Jan Frysz (współtwórca Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju). Następnie obchody przeniosły się do auli Technikum Chemiczno - Medycznego przy ul. Opolskiej, w której wystąpiły wokalistki z klas licealnych przedstawiając w pięknych aranżacjach utwory muzyczne m.in. "People Help The People". Dr Olaf Lubas - wolontariusz i wieloletni członek zarządu, wygłosił krótką prezentację o historii hospicjum, jego początku, kolejnych latach działalności, napotkanych problemach oraz sukcesach. Miał miejsce również słodki poczęstunek. Chętni mogli również zwiedzić wyremontowane pomieszczenia w hospicjum. Gościom dziękujemy za przybycie, dla wielu z nas była to swoista podróż w czasie oraz przypomnienie sobie wielu wspólnych, pięknych chwil. Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnych jubileuszach w liczniejszym gronie.
Spotkanie mikołajkowe 2016
thumb_dsc02660.jpg
thumb_dsc02666.jpg
thumb_dsc02670.jpg
thumb_dsc02674.jpg
thumb_dsc02678.jpg
thumb_dsc02694.jpg
thumb_dsc02698_1.jpg
thumb_dsc02710_1.jpg
thumb_dsc02701.jpg
thumb_dsc02708.jpg
więcej >>
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 85